Amdanom Ni

‘Rydym yma i chi

Cynnig cymorth ar adegau profi

‘Rydym yn deall y gall fod yn anodd dod i delerau â throsedd neu fod yn dyst i drosedd.

‘Rydym yn deall y gall hyn fod yn amser anodd dros ben ac ‘rydym yma i gynnig ein help a’n cefnogaeth.

Mae Gwasanaeth Dioddefwyr a Thystion Goleudy yn cynnig cefnogaeth ymarferol, emosiynol sydd wedi’i bersonoli i helpu dioddefwyr, teuluoedd a thystion dod i ben â throsedd, a’u cryfhau.

Ein bwriad yw sicrhau bydd y dioddefwr yn gwella’n llwyr ar ôl bod yn rhan o ddigwyddiad.

Mae ein gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol. Does dim gwahaniaeth a yw’r trosedd wedi cael ei adrodd na phryd digwyddodd.

Eich Hawliau

Mae hawl gyda chi i ddefnyddio Goleudy, hyd yn oed os nad yw’r trosedd wedi cael ei hadrodd i’r Heddlu.

Drwy ddweud wrth yr Heddlu am yr hyn yr ydych yn ei wybod gallwch helpu datrys neu atal trosedd. Dyma sut mae adrodd am drosedd.

Beth bynnag, does dim rhaid i chi adrodd am drosedd i gael help gan Goleudy.

Os ydych yn dewis peidio ag adrodd am drosedd – neu os ydych chi heb benderfynu – efallai byddai’n gwneud lles i chi i gael help i siarad â ni am eich opsiynau, beth ddigwyddodd i chi a sut ‘rydych yn teimlo amdano.